Stanovništvo FBiH prema tipu naseljenog mjesta

Stanovništvo FBiH prema tipu naseljenog mjesta

01.04.2022 STANOVNIŠTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PREMA TIPU NASELJENOG MJESTA, STANJE 31. DECEMBAR, 2014 – 2021.

24.11.2021 STANOVNIŠTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PREMA TIPU NASELJENOG MJESTA, STANJE 31. DECEMBAR, 2013 – 2020.