Skraćene aproksimativne tablice mortaliteta

Skraćene aproksimativne tablice mortaliteta

03.10.2022 SKRAĆENE APROKSIMATIVNE TABLICE MORTALITETA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, 2021.

01.10.2021 SKRAĆENE APROKSIMATIVNE TABLICE MORTALITETA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, 2020.

25.12.2020 SKRAĆENE APROKSIMATIVNE TABLICE MORTALITETA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, 2019.

27.12.2019 SKRAĆENE APROKSIMATIVNE TABLICE MORTALITETA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, 2018.

28.12.2018 SKRAĆENE APROKSIMATIVNE TABLICE MORTALITETA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, 2017.

29.12.2017 SKRAĆENE APROKSIMATIVNE TABLICE MORTALITETA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE 2013 - 2016