Statistika okoliša

Statistika okoliša

01.09.2016 KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ZAGAĐIVANJA U INDUSTRIJI U 2015 -Prethodni podaci

01.08.2016 PRIKUPLJENI/SAKUPLJENI I ODLOŽENI KOM.OTPAD U 2015. (Prethodni podaci)

01.07.2016 PREČIŠĆAVANJE I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U 2015.

01.07.2016 SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE U 2015

01.12.2015 OTPAD IZ PROIZVODNIH DJELATNOSTI U 2014

01.09.2015 KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ZAGAĐIVANJA U IND. U 2014 /Prethodni podaci/

03.08.2015 PRIKUPLJENI/SAKUPLJENI I ODLOŽENI KOM.OTPAD U 2014.-Prethodni pod.

01.08.2015 PRIKUPLJENI/SAKUPLJENI I ODLOŽENI KOM.OTPAD U 2013.-Prethodni pod.

01.07.2015 SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE U 2014.

01.07.2015 PREČIŠĆAVANJE I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U 2014.

01.09.2014 KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ZAGAĐIVANJA U IND. U 2013 /Prethodni podaci/

01.07.2014 PREČIŠĆAVANJE I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U 2013.

01.06.2014 SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE U 2013.