Nacionalni računi – bruto domaći proizvod

Nacionalni računi – bruto domaći proizvod

11.10.2017 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, II tromjesečje 2017. - ispravak

11.10.2017 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, I tromjesečje 2017. - ispravak

29.09.2017 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, II tromjesečje 2017.

31.07.2017 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, I tromjesečje 2017.

14.07.2017 GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA FEDERACIJU BiH, 2016. GODINA DOHODOVNI PRISTUP – prvi rezultati

14.07.2017 GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA FEDERACIJU BiH, 2016.GODINA PROIZVODNI PRISTUP – prvi rezultati

31.05.2017 GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA FEDERACIJU BiH, 2005-2015. GODINA IMPLEMENTACIJA ESA 2010 METODOLOGIJE

31.03.2017 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, IV tromjesečje 2016.

30.12.2016 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, III tromjesečje 2016.

21.11.2016 BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I BRUTO DODANA VRIJEDNOST U 2015. GODINI,DOHODOVNI PRISTUP

21.11.2016 BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I BRUTO DODANA VRIJEDNOST U 2015. GODINI-PROIZVODNI PRISTUP

30.09.2016 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, II tromjesečje 2016.

29.07.2016 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, I tromjesečje 2016.

15.07.2016 Bruto domaći proizvod i bruto dodana vrijednost u 2015. godini, dohodovni pristup-prvi rezultati

15.07.2016 Bruto domaći proizvod i bruto dodana vrijednost u 2015. godini, proizvodni pristup-prvi rezultati

31.03.2016 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, IV tromjesečje 2015.

31.12.2015 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, III tromjesečje 2015.

20.11.2015 BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U 2014., PROIZVODNI PRISTUP – konačni rezultati

20.11.2015 BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U 2014, DOHODOVNI PRISTUP – konačnii rezultati

30.09.2015 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, II tromjesečje 2015.

31.07.2015 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, I tromjesečje 2015

15.07.2015 BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U 2014, DOHODOVNI PRISTUP – prvi rezultati

15.07.2015 BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U 2014., PROIZVODNI PRISTUP – prvi rezultati

14.07.2015 REVIZIJA GODIŠNJEG OBRAČUNA BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA, 2005-2013. GOD

31.03.2015 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD,IV tromjesečje 2014

31.12.2014 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD,III tromjesečje 2014

21.11.2014 BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U 2013, DOHODOVNI PRISTUP – konačni rezultati

21.11.2014 BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U 2013., PROIZVODNI PRISTUP – konačni rezultati

30.09.2014 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD,II tromjesečje 2014

30.07.2014 TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, I tromjesečje 2014

15.07.2014 BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U 2013, DOHODOVNI PRISTUP – prvi rezultati

15.07.2014 BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD U 2013., PROIZVODNI PRISTUP – prvi rezultati