Istraživanje, razvoj i inovacije

Istraživanje, razvoj i inovacije

04.12.2023 INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA U PERIODU 2020. – 2022

16.10.2023 BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2022.-2023.

11.09.2023 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2022. GODINI

17.10.2022 BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2021.-2022.

12.09.2022 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2021. GODINI

27.12.2021 INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA U PERIODU 2018. – 2020.

11.11.2021 Inovativne aktivnosti preduzeća - ODGOĐENO

15.10.2021 BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2020.-2021.

10.09.2021 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2020. GODINI

15.10.2020 BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2019.-2020.

10.09.2020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2019. GODINI

11.11.2019 INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA U PERIODU 2016. – 2018.

15.10.2019 BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2018.-2019.

10.09.2019 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2018. GODINI

15.11.2018 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2017. GODINI

15.10.2018 BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2017.-2018.

17.11.2017 26.3 Inovativne aktivnosti preduzeća/poduzeća (ODGOĐENO)

15.11.2017 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2016. GODINI

16.10.2017 BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2016.-2017

15.11.2016 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2015. GODINI

17.10.2016 BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2015.-2016.

07.01.2016 INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA/PODUZEĆA2012-2014. GODINE

30.10.2015 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2014. GODINI

15.10.2015 BUDŽETSKA IZDVAJANJA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2014.-2015

18.11.2014 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2013. GODINI