GIS i registar prostornih jedinica

GIS i registar prostornih jedinica

15.01.2018 Šifarnik općina/naseljenih mjesta FBiH - 2017

15.01.2018 Promjene kod jedinica lokalne samouprave (JLS) i naseljenih mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine

16.01.2017 Promjene kod opčina i naseljenih mjesta u FBiH 2016

16.01.2017 Šifarnik opčina/naseljenih mjesta FBiH - 2016

15.01.2016 ŠIFARNIK OPĆINA/NASELJENIH MJESTA FBiH - Stanje 31.12.2015.

15.01.2016 PROMJENE KOD OPĆINA I NASELJENIH MJESTA FBiH-Stanje 31.12.2015.

15.01.2015 Šifarnik općina/naseljenih mjesta F BiH Stanje 31. decembar 2014. godine