Robni promet FBiH sa inozemstvom

Robni promet FBiH sa inozemstvom

20.07.2018 ROBNI PROMET FEDERACIJE BiH SA INOZEMSTVOM U 2017 (SB 274)

28.07.2017 ROBNI PROMET FEDERACIJE BiH SA INOZEMSTVOM 2016-(SB-254)

08.09.2016 ROBNI PROMET FEDERACIJE BiH SA INOZEMSTVOM U 2015 (SB 239)

09.06.2016 ROBNI PROMET FEDERACIJE BiH SA INOZEMSTVOM U 2014 (SB 222)

09.06.2014 ROBNI PROMET FEDERACIJE BiH SA INOZEMSTVOM U 2013.(SB 205)