Poljoprivreda i ribarstvo

Poljoprivreda i ribarstvo

30.04.2024 BILJNA PROIZVODNJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2023 (SB-377)

28.04.2023 BILJNA PROIZVODNJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2022 (SB-358)

12.05.2022 BILJNA PROIZVODNJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2021 (SB-341)

13.04.2021 BILJNA PROIZVODNJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2020 (SB-322)

24.04.2020 BILJNA PROIZVODNJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2019 (SB-304)

26.04.2019 BILJNA PROIZVODNJA U F BiH 2018 (SB-285)

30.04.2018 BILJNA PROIZVODNJA U F BiH-2017-(SB-266)

11.05.2017 BILJNA PROIZVODNJA U F BiH-2016-(SB-247)

10.06.2016 BILJNA PROIZVODNJA 2015 (SB-230)

22.12.2014 BILJNA PROIZVODNJA FBiH 2014-(SB 213)

02.01.2014 BILJNA PROIZVODNJA U FBiH U 2013 SB-197

05.04.2013 BILJNA PROIZVODNJA U FBiH U 2012 SB-180

03.04.2012 BILJNA PROIZVODNJA U F BiH U 2011.GODINI -SB-166

10.06.2011 BILJNA PROIZVODNJA U F BiH U 2010.GODINI -SB-150

10.01.2010 BILJNA PROIZVODNJA U F BiH U 2009.GODINI -SB-138

10.04.2009 BILJNA PROIZVODNJA U F BiH U 2008.GODINI

10.11.2007 BILJNA PROIZVODNJA U F BiH U 2007.GODINI