Nacionalni računi – bruto domaći proizvod – Metapodaci