Stanovništvo i registar

Stanovništvo i registar

Stanovništvo

16.04.2017 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA O IZRADI PROCJENA BROJA STANOVNIKA

16.04.2017 METODOLOGIJA PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA O PRIRODNOM KRETANJU STANOVNIŠTVA UPUTSTVO ZA MATIČARE o popunjavanju statističkih izvještaja DEM–1 (o rođenju) DEM–2 (o smrti) DEM–3 (o vjenčanju) DEM–4 Pregled upisa u matične knjige

16.04.2017 METODOLOGIJA PROVOĐENJA STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA O RAZVEDENIM BRAKOVIMA

16.04.2017 METODOLOGIJA PROVOĐENJA STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA O UNUTRAŠNJIM MIGRACIJAMA

16.04.2017 METODOLOGIJA PROVOĐENJA STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA O PRIRODNOM KRETANJU STANOVNIŠTVA (mjesečno istraživanje DEM-5)

Registar