Građevinarstvo

Građevinarstvo

10.01.2022 METODOLOŠKE SMJERNICE INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA U GRAĐEVINARSTVU/NISKOGRADNJA

02.02.2021 Metodološko uputstvo MD 50

08.11.2017 METODOLOŠKO UPUTSTVO-TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ GRAĐEVINARSTVA (K KPS GRAĐ-21)

08.11.2017 METODOLOŠKO UPUTSTVO-TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ O RADOVIMA U INOSTRANSTVU (GRAĐ-33)

08.11.2017 METODOLOŠKO UPUTSTVO TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ O CIJENAMA NOVIH STANOVA (K KPS GRAĐ-41)

01.09.2016 GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE O GRAĐEVINSKIM RADOVIMA

14.04.2014 ISTRAŽIVANJE IZ STATISTIKE GRAĐEVINARSTVA - ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

14.01.2006 KLASIFIKACIJA VRSTA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - KVGO BiH