Kantoni u brojkama

Za kantone u brojkama (.pdf) kliknite broj kantona na mapi 

HERCEGBOSANSKI KANTON ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON SREDNJOBOSANSKI KANTON ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON KANTON SARAJEVO HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON POSAVSKI KANTON KANTON TUZLA UNSKOSANSKI KANTON