STANOVNI�TVO - PROCJENA SREDINOM GODINE I PRIRODNO KRETANJE
  Stalno
stanovni�tvo
u hilj./tis.
Prisutno
stanovni�tvo
u hilj./tis.
�ivo-
ro�eni
Umrli Prirodni
prira�taj
Sklopljeni
brakovi
Razvedeni
brakovi
  Ukupno
Umrla
dojen�ad
1991 2.758 �������������� ... 42.899 18.532 649 24.367 18.352 813
1996 2.768 2.254 34.331 14.221 474 20.110 14.692 378
1997 2.786 2.346 34.304 16.120 445 18.184 16.061 1.098
1998 2.801 2.226 31.480 16.210 382 15.270 14.921 1.163
1999 2.808 2.276 27.964 16.108 312 11.856 14.285 1.201
2000 2.801 2.312 25.372 17.112 280 8.260 13.894 1.180
2001 2.823 2.307 24.018 16.891 214 7.127 12.758 1.286
2002 2.832 2.315 23.251 17.175 245 6.076 12.889 1.424
2003 2.839 2.321 23.168 18.259 202 4.909 13.102 1.174
2004 2.844 2.325 22.250 18.350 190 3.900 13.695 857
2005 2.848 2.328 21.934 19.293 194 2.641 13.620 966
2006 2.845 2.325 21.602 18.678 205 2.924 13.012 933
2007 2.849 2.328 21.715 19.428 193 2.287 14.808 1.031
2008 2.849 2.327 22.920 19.480 194 3440 14.909 938
2009 2.852 2.327 22.913 20.022 173 2.891 13.670 805
2010 2.865 2.337 22.382 20.482 172 1.900 12.988 994
STOPE PRIRODNOG KRETANJA STANOVNI�TVA
  �ivoro�eni
Umrli
Prirodni
prira�taj
Sklopljeni brakovi
Umrla dojen�ad
na 1000
�ivoro�enih
Razvedeni
brakovi na 1000
sklopljenih
  na 1000 prisutnih stanovnika
1991 15,6 6,7 8,9 6,7 15,1 44,3
1996 15,2 6,3 8,9 6,5 13,8 25,7
1997 14,6 6,9 7,7 6,8 13,0 68,4
1998 14,1 7,3 6,8 6,7 12,1 77,9
1999 12,3 7,1 5,2 6,3 11,2 84,1
2000 11,0 7,4 3,6 6,0 11,0 84,9
2001 10,4 7,3 3,1 5,5 8,9 100,8
2002 10,0 7,4 2,6 5,6 10,5 110,5
2003 10,0 7,9 2,6 5,6 8,7 89,6
2004 9,6 7,9 1,7 5,9 8,5 62,6
2005 9,4 8,3 1,1 5,8 8,8 70,9
2006 9,3 8,0 1,3 5,6 9,5 71,7
2007 9,3 8,3 1,0 6,4 8,9 69,6
2008 9,8 8,3 1,5 6,4 8,5 62,9
2009 9,8 8,6 1,2 5,9 7,6 58,9
2010 9,6 8,8 0,8 5,6 7,7 76,5