Stanovništvo i registar

Stanovništvo i registar

STANOVNIŠTVO

Demografska statistika-statistički bilteni:

30.04.2020. PROJEKCIJE STANOVNIŠTVA – ODGOĐENO

08.12.2020 PROJEKCIJE STANOVNIŠTVA FBiH 2020-2070

08.12.2020 POPULATION PROJECTIONS FBiH 2020-2070

02.06.2020 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2019 (SB-307)

28.05.2020 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2018 (SB-287) - ispravak

17.07.2019 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2018 (SB-287) – ispravak

18.06.2019 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2018 (SB-287)

29.06.2018 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2017 (SB-269)

20.12.2017 DETAILED LIFE TABLE FOR THE POPULATION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2012 - 2014

20.12.2017 DETALJNE TABLICE MORTALITETA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE 2012 - 2014

30.06.2017 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2016 (SB-249)

08.11.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2012-STATISTIČKI BILTEN 184

08.10.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2011-STATISTIČKI BILTEN 170

12.08.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2015-STATISTIČKI BILTEN 233

08.08.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2008-STATISTIČKI BILTEN 132

08.08.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2010-STATISTIČKI BILTEN 158

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2002-STATISTIČKI BILTEN 59

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2003-STATISTIČKI BILTEN 70

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2004-STATISTIČKI BILTEN 82

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2005-STATISTIČKI BILTEN 93

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2006-STATISTIČKI BILTEN 102

08.06.2016 STANOVNIŠTVO F BIH 1996-2006-STATISTIČKI BILTEN 110

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2007-STATISTIČKI BILTEN 112

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2013-STATISTIČKI BILTEN 200

08.06.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2014-STATISTIČKI BILTEN 216

08.01.2016 DEMOGRAFSKA STATISTIKA 2001-STATISTIČKI BILTEN 50

Migracije stanovništva:

25.02.2021 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2020-SB321

25.02.2020 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2019 -SB303

28.02.2019 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2018-SB-284

26.02.2018 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2017-SB-256

09.03.2017 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2016-SB-246

08.06.2016 Saldo migracija stanovništva F BiH unutar F BiH, prema RS, BD BiH i inostranstvu,po kantonima i opcinama, 01.01.2009 – 30.06.2009.

08.06.2016 Saldo migracija stanovništva F BiH unutar F BiH, prema RS, DB i inostranstvu,po kantonima i opcinama, 01.07.2009 - 31.12.2009.

08.06.2016 Saldo migracija stanovništva F BiH unutar F BiH, prema RS, DB i inostranstvu,po kantonima i opcinama, 01.01.2010 - 30.06.2010.

08.06.2016 Saldo migracija stanovništva F BiH unutar F BiH, prema RS, BD BiH i inostranstvu,po kantonima i opcinama, 01.01.2010 – 31.12.2010.

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2010-STATISTIČKI BILTEN 151

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2011-STATISTIČKI BILTEN 165

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2012-STATISTIČKI BILTEN 179

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2013-STATISTIČKI BILTEN 196

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2014-STATISTIČKI BILTEN 212

08.06.2016 MIGRACIJE STANOVNIŠTVA 2015-STATISTIČKI BILTEN 229

Ukupan broj povrataka izbjeglica i raseljenih osoba u F BiH:

08.06.2016 UKUPAN BROJ POVRATAKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA U F BiH (1996-2006)

08.06.2016 UKUPAN BROJ POVRATAKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA U F BiH (1996-2008)

08.06.2016 UKUPAN BROJ POVRATAKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA U F BiH (31.12.2010) i pregled povrataka u F BiH (1996-2010)

08.06.2016 UKUPAN BROJ POVRATAKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA U F BiH (31.12.2011) i pregled povrataka u F BiH (1996-2011)

31.12.2012 UKUPAN BROJ POVRATAKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA U F BiH (31.12.2012) i pregled povrataka u F BiH (1996-2012)