SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Povodom učestalih poziva građana koji se odnose na upite o provođenju ankete o radioaktivnom uticaju kucanskih aparata i podzemnim vodama, kao i činjenice da se prilikom kontaktiranja ispitanika pozivaju na Federalni zavod za statistiku, obavještavamo javnost da provođenje navedene ankete nije u nadležnosti Federalnog zavod za statistiku. Federalni zavod za…