Predstavnici UPFBiH održali sastanak sa direktorom Kremićem: Nastavak uspješne saradnje

Sarajevo, 01. novembar/studeni 2019. – Na inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan sastanak sa predsjednikom Udruženja poslodavaca FBiH Mladenom Pandurevićem, na kojem je usaglašeno da se zajednički radi na provedbi Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2009. godine s ciljem donošenja novog zakona o statistici FBiH.

Podsjećamo da se Odlukom Ustavnog suda BiH od entiteta zahtijeva da u skladu sa odredbama Člana III/5.b. Ustava BiH usklade svoje zakonodavstvo i da započnu pregovore s ciljem spajanja entitetskih zavoda sa Agencijom za statistiku BiH, kako bi se na nivou BiH regulirali svi aspekti prikupljanja, obrade i distribucije statističkih podataka i stavili pod nadležnost države BiH.

Na sastanku je dogovoreno da će se formirati stručni timovi u kojima će predstavnici UPFBiH i Federalnog zavoda za statistiku zajednički raditi na pojednostavljenju procedura prikupljanja statističkih podataka, kako bi se izbjeglo sada prisutno dostavljanje istih podataka prema razlličitim osnovama što dodatno opterećuje privredne subjekte.

Također je dogovoreno da se za predstavnike privrednih subjekata u FBiH organiziraju edukacije o značaju i metodologiji dostavljanja podataka, te zajednički izradi priručnik o prikupljanju i načinu dostavljanja podataka, što će u mnogome olakšati ovaj dio posla.

Navedene zajedničke aktivnosti su nastavak izuzetno uspješne dugogodišnje saradnje između Zavoda za statistiku BiH i UPFBiH.