ANKETA O POSLOVNIM I PRIVATNIM PUTOVANJIMA U BiH 2019

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2019. godini provode  Anketu o poslovnim i privatnim putovanjima  (APPP). Podaci dobijeni o poslovnim i privatnim putovanjima  uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je ista pripremljena u skladu sa preporukama i regulativama EU.

Anketa o poslovnim i privatnim putovanjima  (APPP) će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 17. 10. 2019.  do 31. 10. 2019. godine na uzorku od 5.650 slučajno odabranih domaćinstava/kućanstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 3.300 domaćinstava/kućanstava. Referentni period u 2019. godini za APPP istraživanja je januar – septembar 2019. godine.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava/kućanstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Anketom o poslovnim i privatnim putovanjima prikupljaju se podaci o odlasku na putovanje, kuda odlaze, koliko traje putovanje, koje su najčešće destinacije, način organiziranja tih putovanja, te koliko troše na putovanje. Obuhvaćeno je višednevno putovanje, jednodnevno putovanje, poslovno i privatno putovanje u zemlji i inozemstvu. Prikupljeni podaci će omogućiti praćenje broja putovanja i jednodnevnih posjeta (bez noćenja) u BiH i u inozemstvu, kao i cjelokupno učešće u turizmu.

Za ispitanike koji u određenom periodu posmatranja  nisu odlazili na putovanja prikupljaju se informacije o glavnom razlogu neodlaska na putovanje.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama člana  37. Zakona o statistici Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe. Napominjemo da će se podaci dobijeni Anketom prezentirati isključivo u agregiranom obliku.