Godišnji Bruto domaći proizvod u 2018. godini – prvi rezultati

Godišnji  Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama (prvi rezultati) u Federaciji BiH za 2018. godinu iznosi 21.945.615  hiljada KM i nominalno je veći za 6,8% u odnosu na 2017. godinu. Godišnja stopa realnog rasta BDP-a u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,6%.