Indeksi potrošačkih cijena u septembru/rujnu 2018. godine

Potrošačke cijene u septembru/rujnu 2018. godine, više su za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec. U septembru/rujnu 2018. godine u odnosu na septembar/rujan 2017. godine, cijene su više za 1,8% (godišnja inflacija).