Prirodno kretanje stanovništva, V 2018. – prvi rezultati

Živorođeni                    1.508

Umrli                              1.712

Prirodni priraštaj         -204

Zaključeni brakovi     1.008

Razvedeni brakovi         106

Vitalni indeks                   88