Potpisan Memorandum o saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku Republike Srbije

 

Po odluci Predsjedništva Bosne i Hercegovine Doc. dr. Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku i Dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije potpisali su Memorandum o saradnji  22. maja 2018. godine u Beogradu.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji uveliko će se olakšati razvoj i sprovođenje zajedničkih statističkih aktivnosti i procedura u razmijeni iskustava i informacija.

 Potpisuju Memorandum  Potpisivanje Memoranduma