Zaposlenost, prosječna mjesečna neto i bruto plaća, mart/ožujak 2018.

Prosječna bruto plaća, III 2018.                1.353 KM

Prosječna neto plaća, III 2018.                    881 KM

Prosječna neto plaća, I 2018.-III 2018.      874 KM

Broj zaposlenih osoba, III 2018.                513.198

Broj nezaposlenih osoba, III 2018.           343.207