Prirodno kretanje stanovništva, III 2018. – prvi rezultati

Živorođeni                       1.386

Umrli                                2.071

Prirodni priraštaj            -685

Zaključeni brakovi           818

Razvedeni brakovi           138

Vitalni indeks                      67