Prirodno kretanje stanovništva-juli/srpanj 2017 – prvi rezultati

Živorođeni                                 1.667
Umrli                                          1.575
Prirodni priraštaj                         92
Umrla dojenčad                            10
Broj zaključenih brakova        1.542
Broj razvedenih brakova             50
Vitalni indeks                              106

14.7-pdf