UKUPAN BROJ POVRATAKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA U F BiH (1996-2006)

UKUPAN BROJ POVRATAKA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE1)
TOTAL NUMBER OF RETURNS OF REFUGEES AND DISPLACED PERSONS
WHO RETURNED TO / WITHIN FBIH
POVRACI IZ INOZEMSTVA / RETURNS FROM ABROAD 387.544
POVRACI RASELJENIH OSOBA / RETURNS OF DISPLACED PERSONS 348.220
UKUPAN BROJ POVRATAKA / TOTAL NUMBER OF RETURNS 735.764
       
UKUPAN BROJ MANJINSKIH POVRATAKA (IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA)
KOJI SU SE VRATILI U SVOJE MJESTO PORIJEKLA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
TOTAL NUMBER OF MINORITY RETURNS (REFUGEES AND DP,S)
WHO RETURNED TO THEIR PLACE OF ORIGIN IN F BIH
FEDERACIJA BIH / FEDERATION OF BIH 272.695
1) Od općeg okvirnog mirovnog sporazuma u BiH/Since General Framework Agreement for Peace in BIH.
IZBJEGLICE, TRAŽIOCI AZILA I RASELJENE OSOBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
REFUGEES, ASYLUM SEEKERS AND DP,S IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
IZBJEGLICE / REFUGEES 3064
   Iz Hrvatske,prvi rezultati / from Croatia, first results
   Iz Srbije i Crne Gore (Kosovo)/ 3052
   from Serbia and Montenegro(Kosovo)
   – u kolektivnom smještaju/in collective facilities 566
   Iz drugih zemalja/from other countries 12
TRAŽIOCI AZILA /ASYLUM SEEKERS 164
   Iz Srbije i Crne Gore (Kosovo)/ 102
   from Serbia and Montenegro(Kosovo)
   – u kolektivnom smještaju/in collective accomodation 52
   Iz drugih zemalja/from other countries 62
   – u kolektivnom smještaju/in collective accomodation 31
RASELJENE OSOBE / DISPLACED PERSONS 91476
Izvor: UNHCR, Općinski organi, Udruženja raseljenih osoba i NVO.
Source: UNHCR, Municipal Authorities, Displaced persons Associations and NGO,s.