KOMENTAR 02/2007

 

 

 

POLJOPRIVREDA

 

 

Neto težina zaklanih goveda u četvrtom tromjesečju 2006. uvećana je 12,8%, neto težina zaklanih ovaca uvećana je za 81,6 %,  svinja za 17,5%, a kod peradi uvećana je za 105,1%, u usporedbi na isto razdoblje 2005.

 

Neto težina zaklanih goveda u 2006. godini smanjena je za 0,3%, neto težina zaklanih ovaca uvećana je za 14,9 %,  svinja smanjena je za 3,6%, a kod peradi uvećana je za 48,0%, u usporedbi na isto razdoblje 2005.

 

 

ŠUMARSTVO

 

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u  2006. godini u odnosu na  2005. godinu veća je za 127.000 m3 ili  6,1  %.

 

Proizvodnja sortimenata od četinara/četinjača je veća  za 51.000 m3 (5,3 %) dok je proizvodnja sortimenata od lišćara/listača veća za 75.000 m3 (6,7 %).

 

Ukupna prodaja šumskih sortimenata u 2006. godini u odnosu na   2005.  godinu veća je za 181.000 m3 ili 8,9 %.

 

Prodaja   sortimenata   od  četinara/četinjača  veća je  za   92.000 m3 ( 9,8 %) dok je  prodaja  sortimenata od lišćara/listača veća za 90.000 m3 (8,2 %).

 

 

GRAĐEVINARSTVO

 

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u mjesecu decembru/prosincu 2006 godine u odnosu na prosječnu vrijednost prošle godine veća je za  56,4 %, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine  veća za 10,1 %.

 

 

U mjesecu decembru/prosincu 2006 na objekte visokogradnje odnosi se 54,5 % izvršenih radova, a na objekte niskogradnje  45,5 %.

 

U mjesecu decembru/prosincu 2006  na objekte novogradnje odnosi se 48,9 % izvršenih radova,a na rekonstrukcije, popravke i održavanje postojećih građevina  51,1 %.

 

Izvršeni efektivni sati u mjesecu decembru/prosincu 2006  godine iznose 1672513, od toga na objektima visokogradnje 51,2 %, a na objektima niskogradnje  48,8  %.

 

Broj radnika u mjesecu decembru/prosincu 2006  godine iznosi 10820, od toga na objektima visokogradnje 51,4 %, a na objektima niskogradnje  48,6  %.

 

Prosječna cijena stanova, završenih u 2006 godini je formirana na bazi izvještaja za 453 stana. Ona iznosi 1291,1 KM po kvadratnom metru stambene površine, i veća je za 5,5 % u odnosu na isti period prethodne godine.

 

Prosječni troškovi gradnje učestvuju sa 74,8  % od ukupne prosječne cijene i za 8,5 % su veći u odnosu na isti period prethodne godine.

 

Prosječna cijena stanova u gradnji, koji su se počeli graditi između 1. januara i 31. decembra 2006, je formirana na bazi izvještaja za 415 stanova. Ona iznosi 1295,0 KM po kvadratnom metru stambene površine, što je za    14,0 % više nego u istom periodu prethodne godine.

 

Prosječni troškovi gradnje učestvuju sa 70,6 % od ukupne prosječne cijene i za 5,2 % su većii u odnosu na isti period prethodne godine.

 

 

SAOBRAĆAJ/PROMET

 

Rad teretnih vozila u 2006. godini u odnosu na  2005. godinu u pređenim kilometrima veći je za 24,8%, a u prevezenoj robi veći je za 23,2%. Ostvareni tonski kilometri veći su za 23,2%.

 

U putničkom prijevozu u 2006. godini u odnosu na  2005. godinu pređeni kilometri manji su za 2,2%, a broj prevezenih putnika manji je za 2,1%. Ostvareni putnički kilometri su manji za 1,3%.

 

U gradsko-prigradskom prijevozu u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu ukupno pređeni kilometri manji su za 0,1%. Pređeni kilometri u tramvajskom prijevozu veći su za 0,1%, u autobuskom su manji za 0,1%, a u trolejbuskom manji za 0,3%.

 

Ukupan broj prevezenih putnika u 2006. godini u odnosu na  2005. godinu manji je za 5,4%. Broj prevezenih putnika tramvajima manji je za 7,1%,  autobusima manji je za  4,2%, a trolejbusima manji je za 5,3%.

U željezničkom putničkom prijevozu u  2006. godini prevezeno je ukupno 401.000 putnika i ostvareno 29.976.000 putničkih kilometara, što je u odnosu na 2005. godinu više za 93,9% putničkih kilometara, a broj prevezenih putnika veći je za 35,0%.

 

U željezničkom teretnom prijevozu u 2006. godini prevezeno je 6.558.000 tona robe, a ostvareno 681.695.000 tonskih kilometara, što je u odnosu na 2005. godinu manje za 2,7% prevezene robe i manje za 8,5% tonskih kilometara.

 

U aerodromskim/zračnim lukama u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu promet putnika veći je za 5,8%.

 

Obim PTT usluga kod pismonosnih pošiljki u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu veći je za 11,2%.

 

Mobilni telefonski razgovori u minutana u  2006. godini u odnosu na 2005. godinu manji su za 0,2%, a internet-trajanje konekcije u minutama veće je za  1,6%.

 

 

UNUTRAŠNJA/UNUTARNJA TRGOVINA

 

Trgovina na malo

 

U toku mjeseca decembra/prosinca 2006. godine izvršili smo korekciju prethodnih podataka trgovine na malo za period I-XI 2006., tako da je došlo do povećanja ukupnog prometa bez PDV-a sa 4.037.947 hilj./tis. KM na 4.038.089 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa PDV-om povećan je sa 4.272.495 hilj./tis. KM na 4.272.652 hilj./tis. KM, dok je promet trgovačkih poslovnih subjekata od ostalih djelatnosti povećan sa 383.463 hilj./tis. KM na 383.466 hilj./tis. KM.

 

Promet u trgovini na malo sa uključenim PDV-om u decembru/prosincu 2006. ostvaren je u vrijed-nosti od 450.586 hilj./tis. KM, što je za 14,6% više nego u prethodnom mjesecu, a u periodu I-XII 2006. godine ostvaren je u vrijednosti od 4.723.241 hilj./tis. KM.

 

Ukupan promet bez PDV-a u decembru/prosincu 2006. iznosi 429.222 hilj./tis. KM, a u periodu I-XII 2006. godine 4.467.311 hilj./tis. KM.

 

Promet u ostalim djelatnostima bez PDV-a u decembru/prosincu 2006. godine iznosi 44.134 hilj./tis. KM, a u periodu I-XII 2006. godine 427.601 hilj./tis. KM.

 

Posmatrano prema pretežnoj djelatnosti poslovnog subjekta najveće učešće u prometu od trgovine na malo u decembru/prosincu 2006. godine ostvareno je u slijedećim djelatnostima: 52.1 SKD-a (Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama) u vrijednosti od 187.658 hilj./tis. KM ili 41,6% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim 52.4 SKD (Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama) u vrijednosti od 93.312 hilj./tis. KM ili 20,7% i 50.500 SKD (Trgovina na malo gorivima i mazivima) u vrijednosti od 89.230 hilj./tis. KM ili 19,8%. Učešće svih ostalih djelatnosti u ukupnom prometu od trgovine na malo je 17,9%. 

 

Posmatrano po trgovačkim strukama najveći promet od trgovine na malo u decembru/prosincu 2006. ostvaren je po grupama kako slijedi: Nespecijalizovane prodavnice živežnim namirnicama 146.469 hilj./tis. KM ili 32,5% od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim Motorna goriva i maziva 89.230 hilj./tis. KM ili 19,8% i Ostale nespecijalizirane prodavnice 41.187 hilj./tis. KM ili 9,1%. Učešće svih ostalih grupa u ukupnom prometu od trgovine na malo je 38,6%.

 

Navedeni podaci odnose se na poslovne subjekte Federacije BiH čije su jedinice u sastavu (JUS) locirane na teritoriji Federacije BiH.

 

Poslovni subjekti Federacije BiH čije se jedinice u sastavu nalaze na teritoriji Republike Srpske, u periodu 1.1. – 31.12. 2006. godine ostvarile su vrijednost prometa u trgovini na malo uključujući PDV od 132.270 hilj./tis. KM, a u decembru/prosincu u ovu obradu uključeno je cca 35 poslovnih subje-kata što predstavlja 63% od ukupno registriranog broja poslovnih subjekata sa JUS na teritoriji Republike Srpske.

 

U 2006 godini na teritoriji Federacije BiH održano je 15 sajmova , od čega su 11 međunarodnog i 4 nacionalnog značaja. Površina ukupno korištenog prostora za vrijeme trajanja sajma iznosi 75.127 m2. Ukupan broj preduzeća/poduzeća izlagača (proizvodnih i trgovinskih) iznosi 2.503 od toga 1.625 domaćih i 878 stranih. Broj stranih zemalja izlagača je 154, i to uglavnom iz evropskih zemalja te Turske, Egipta, Irana, Japana, Kine, Koreje, Pakistana, SAD i Laosa. Ukupan broj posjetilaca je 352.350.

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama,

decembar/prosinac 2006. godine

 

 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u decembru/prosincu 2006.  godine iznosi  4.501.342 KM, što predstavlja smanjenje prodaje za 397. 627 KM ili za 8,1 % u odnosu na decembar/prosinac  predhodne godine.

 

U decembru/prosincu 2006. godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama posmatrano po grupama proizvoda je slijedeće: “Ostali proizvodi” (26,0%); Voće” (21,9%); “Povrće” (20,1%); “Perad i jaja” (13,7%); “Mlijeko i mliječni proizvodi” (11,4%); “Med” (2,6%); “Riba” (2,6%); “Žita i proizvodi od žita” (1,5%);“  “Drvo”(0,2%)“.

 

Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda, decembar/prosinac 2006. godine

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje poljoprivrednih preduzeća/poduzeća i zemljoradničkih zadruga i otkupa poljporivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođaća u decembru/prosincu 2006. godine iznosi 9.537.495 KM što u poređenju sa decembrom/prosincem predhodne  godine je više za  329.608 KM ili za 3,6%. 

 

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite  proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga   u decembru/prosincu  2006.   godine iznosi 3.518.109 KM, što u poređenju sa decembrom/prosincem predhodne godine je manje za 18.199 KM ili za 0,5%.

 

Ukupna vrijednost otkupa poljoprivrednih proizvoda od porodičnih/obiteljskih poljoprivrednih proizvođača u decembru/prosincu 2006 godine iznosi 6.019.386 KM, što u poređenju sa decembrom/prosincem predhodne  godine je više za 347.807  KM ili za 6,1 %.

 

 

TURIZAM

  

U decembru/prosincu 2006. godine ostvareno je 19.594 dolazaka turista, što je za 2,7% više u odnosu na decembar/prosinac 2005. godine.

 

Turisti su ostvarili 34.822 noćenja, od toga 45,4% domaći turisti, a 54,6% strain turisti. U decembru/prosincu 2006. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine noćenja domaćih manja su za 0,4%, dok su noćenja stranih turista viša za 0,9%.

 

Kapaciteti u decembru/prosincu 2006. godine iznose 12.118 ležaja i u  odnosu na isti mjesec prethodne godine viši su za 9,0%.

    

U 2006. godini ostvareno je ukupno 294..541 dolazaka turista, što je za 7,5% više u odnosu na 2005. godinu. Turisti su ostvarili 661.113 noćenja, od toga 36,9% domaći turisti, a 63,1% strani turisti. Ukupan broj noćenja  u 2006. godini u odnosu na 2005. godinu veći je za 10,8%, noćenja domaćih turista manja su  za 0,7%, a stranih turista veća za 18,8%.

 

 

ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST

 

Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji u mjesecu decembru/prosincu 2006. godine.na području Federacije BiH je 392.865 osoba.

 

Broj zaposlenih u 1991.godini na teritoriji koja prema sadašnjem  teritorijalnom  razgraničenju pripada    Federaciji BiH iznosio je 631.020 tako da je nivo zaposlenosti u decembru/prosincu 2006.godine dostigao 62,26%nivoa iz 1991.godine.

 

Godišnji prosjek broja zaposlenih u Federaciji BiH u 2006.godini je 389.601.

 

Krajem decembra/prosinca 2006. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je 362.368 nezaposlenih osoba, što  predstavlja povećanje za 1.899 osoba ili 0,53% u odnosu na novembar/studeni 2006.godine.

 

Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih u decembru/prosincu 2006.godine bila je: VSS 7.029 ili 1,94%, VŠS 4.943 ili 1,36%, SSS 82.421 ili 22,75%, NSS 1.039 ili 0,29%, VKV 2.818 ili 0,78%, KV 133.283 ili 36,78%, PKV 11.668 ili 3,22% i NKV 119.167 ili 32,88%.

 

Učešće stručnih osoba u ukupnom broju registriranih nezaposlenih je 230.494 ili 63,61% a nestručnih 131.874 ili 36,39%.

 

Krajem decembra/prosinca 2006. godine poslovni subjekti iskazali su potrebe za 1.400 radnika, tako da na jednu prijavu potreba za radnicima u mjesecu decembru/prosincu 2006. dolazi  259 radnika  koji traže zaposlenje.

 

PLAĆA

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom  za decembar/prosinac 2006.god. u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi  631,97KM.

 

Godišnji prosjek isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji BiH u 2006.godini je 603,21 KM što je za 8,19%  više u odnosu na godišnji prosjek isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji BiH u 2005.godin. U toku mjeseca decembra/prosinca 2006.god. došlo je do povećanja prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće 2,10%.

 

U periodu X – XII 2006. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 621,70 KM. U odnosu na isti period prethodne godine došlo je do porasta prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće za 8,67%.

 

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom  za decembar/prosinac 2006. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi  929,37 KM.

 

Godišnji prosjek isplaćene mjesečne bruto plaće u Federaciji BiH u 2006.godini je 887,07KM    

 

 

PENZIJE/MIROVINE

 

U Federaciji BiH za mjesec decembar/prosinac 2006.godine penzije/mirovine su isplaćene za 313.917 penzionera/umirovljenika.

 

Visina isplaćenih penzija/mirovina za mjesec  decembar/prosinac 2006. godine je sljedeća:

 

Prosječna isplaćena penzija/mirovina iznosi    257,36 KM

Najniža isplaćena penzija/mirovina  iznosi      189,00 KM

Zajamčena penzija/mirovina iznosi                242,33 KM

Najviša isplaćena penzija/mirovina             1.164,14 KM

 

Podaci o penzijama/mirovinama preuzeti su od Federalnog zavoda MIO-PIO.

 

 

CIJENE

 

Indeksi cijena na malo

 

Ukupan indeks cijena na malo u januaru/siječnju  2007. godine niži je za 0,2% u odnosu na  prethodni mjesec.

 

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda viši je za 2,5%, usluga za 1,1%  pića i duhana  za 0,1%.  Indeks cijena  industrijskih prehrambenih proizvoda niži je za 0,7%, a industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,8%.

 

 

Ukupan indeks cijena na malo u januaru/siječnju 2007. godine viši je za 1,0% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 2,1%.

 

 

Indeksi troškova života

 

Ukupan indeks troškova života u januaru/siječnju 2007. godine viši je za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.

 

Indeks troškova života za  usluge je viši za 1,6%, a za robe je niži za 0,1%. Indeks troškova života za prometne i telekomunikacijske usluge viši je za 1,0%,  stan za 0,8%, ishranu/prehranu za 0,3% i  higijenu i njegu zdravlja za 0,2%.

 

 

Indeks troškova života za duhan i piće i opremu stana/pokućstvo niži je za 0,5%, odjeću i obuću za 0,3% i obrazovanje i kulturu  za 0,2%.

 

Ukupan indeks troškova života u januaru/siječnju 2007. godine je viši za 1,2% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, a za 1,1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

 

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u januaru/siječnju 2007. godine je viši za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec.

 

Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena za grupu neraspoređeno viši je za 1,8 %, intermedijalnih proizvoda za 0,6%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,5% i energije za 0,1%. Pad indeksa cijena registrovan je kod trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,3 %, a kod kapitalnih proizvoda se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

Posmatrano prema područjima  SKD-a, u području prerađivačke industrije indeks cijena je viši za 0,5%, području rudarstva za 0,4 %, a u području snabdjevanja električnom energijom gasom / plinom i vodom indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

 

Posmatrano po odjeljcima rast indeksa cijena je registriranih kod proizvodnje proizvoda od gume i plastike za 6,7%, proizvodnje tekstila za 2,8%, proizvodnje hemikalija/kemikalija i hemijskih/kemijskih proizvoda i vještačkih vlakana za 2,2%, sakupljanja, prečišćavanja i distribucije vode za 1,8%, obrade i prerade drveta/drva, proizvodnje proizvoda od drveta/drva, osim namještaja za 1,2%, proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda i proizvodnje namještaja za 0,8%, proizvodnje koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva za 0,6%, vađenja uglja i treseta za 0,4%, vađenja ostalih ruda i kamena za 0,3% i proizvodnje metala za 0,1%.   

 

Pad indeksa cijena je registriran kod prizvodnje mašina i uređaja za 3,1%,   proizvodnje električnih mašina i aparata za 1,4%, proizvodnje celuloze i papira te proizvoda od papira i kartona za 0,8%, proizvodnje kože, obuće i kožnih proizvoda osim odjeće za 0,6% i proizvodnje hrane i pića za 0,1%.

 

 

U ostalim odjeljcima indeks cijena se nije mijenjao u ovom mjesecu.

 

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u januaru/siječnju  2007. godine  je viši za 4,8% u odnosu na prosječan indeks iz 2006. godine, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 4,4%.

 

 

Potrošačka  korpa

 

Korpu potrebnih proizvoda čine najvažnije životne namirnice, koja po sadržaju i količinama  predstavlja minimum potreba za obnavljanje energije koja se potroši radom, a koju su izračunali stručnjaci za ishranu/prehranu.

 

 

Iz kategorije proizvodaishrana i pićenapravljen je izbor proizvoda za potrošačku korpu koja pokriva standardne potrebe četveročlane porodice bez pretenzije da označava granični slučaj na bilo koji način.

 

Izdaci za ishranu/prehranu i piće prema ovoj korpi u januaru/siječnju 2007. godine  iznose 493,60 KM, što je za 2,80 KM ili za 0,6% više u odnosu na decembar/prosinac 2006.  kada su iznosili 490,80 KM.