O Federalnom zavodu za statistiku

                 Federalni zavod za statistiku je najznačajniji službeni izvor informacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, nezavisan u izboru izvora podataka, statističkih metoda i procedura, odluka koje se odnose na sadržaj, formu i vrijeme distribucije kao i odluka koje se odnose na zaštitu povjerljivosti podataka.…

Kalendar publikovanja 2019. godine

KALENDAR PUBLIKACIJA/RELEASE CALENDAR 2019 Katalog publikacija 2018 Aktuelne publikacije   Statistički Godišnjak/ Ljetopis 2018     Federacija BiH u brojkama 2017   Žene i muškarci u FBiH  2018   Mjesečni statistički pregled F BiH-03/18     Mjesečni statistički pregled  po kantonima-03/18  
1 2 3 63