Kantoni u brojkama

KANTONI U BROJKAMA 2019. GODINA Unsko-sanski kanton u brojkama Kanton Posavski u brojkama Tuzlanski kanton u brojkama Zeničko-dobojski kanton u brojkama Bosansko-podrinjski kanton u brojkama Srednjobosanski kanton u brojkama Hercegovačko-neretvanski kanton u brojkama Zapadnohercegovački kanton u brojkama Kanton Sarajevo u brojkama Kanton 10 u brojkama KANTONI U BROJKAMA 2018. GODINA…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Indeks obima industrijske proizvodnje Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru/rujnu 2016. godine u odnosu na august/kolovoz  2016. godine, manja je za 0,2%.. U septembru/rujnu 2016. godine, u odnosu na septembar/rujan 2015. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 0,4%.…
1 2 3 8