SAOPĆENJE

U prostorijama Federalnog zavoda za statistiku, dana 02.02.2018. godine održana je press konferencija na temu Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Saopćenje za medije         Prezentacija